1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsaraburi004
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดสมุหประดิษฐาราม
เลขที่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
"วัดสมุหประดิษฐาราม" เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร สร้างเพื่ออุทิศให้แก่มารดา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 และครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้ เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดสระบุรี ก่อนถูกยกเลิกไปภายหลังภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ได้แก่
- พระประธานไม่มีพระนาม เป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย และมีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทอง 2 องค์ นั่งพับเพียบประนมมืออยู่เบื้องซ้ายและขวา
- พระอุโบสถทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้และรูปสิงห์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพขบวนแห่งานพิธีถวายกระทงเสียหัว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น และภาพกลุ่มสตรีชาวล้านนา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต
- พระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 7 วาเศษ มีบันได 4 ด้าน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างจากกำแพงแก้ว
- พระอุโบสถ ฐานล่างมีกำแพงแก้วล้อมรอบ
- ตุ๊กตาจีนคู่ ทำจากหินเขียวแกะสลัก สูง 1.16 เมตร มีมาในยุคเดียวกับการสร้างวัด
- สังหาริมวัตถุ ซึ่งได้พระราชทานและมีผู้ให้ไว้ คือ ธรรมาสน์ลายทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชกาลที่ 5 พร้อมตู้สำหรับบรรจุ
ลักษณะเด่น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ, สถานที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะเมือง สระบุรี, พระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย, จิตรกรรมฝาผนัง ตุ๊กตาจีน
ประวัติ
วัดสมุหประดิษฐ์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เรียกชื่อเต็มว่า “วัดสมุหประดิษฐาราม” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 3 เพื่ออุทิศให้มารดา เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง แต่จะเป็นในรัชกาลไหนไม่แน่ชัดเพราะปรากฏว่า ท่านเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ได้เป็นที่สมุหนายก อยู่ถึง 2 รัชกาลคาบเกี่ยวกัน คือตอนปลายรัชกาลที่ 3 และต้นรัชกาลที่ 4 สันนิษฐานว่าคงจะได้ถวายในรัชกาลที่ 4 เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานนามว่า “วัดสมุหประดิษฐาราม” ความสำคัญของวัดในอดีต

เป็นสถานที่สำหรับประชุมข้าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ในพระอุโบสถของทุก ๆ ปี แต่ได้เลิกไปประชุมถือที่อื่นนานแล้ว

เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะเมืองสระบุรี (เจ้าคณะจังหวัด) ปรากฏหลักฐานตั้งแต่รัชกาลที่ ๔

การศึกษา ได้จัดศาลาโรงธรรม(ศาลาการเปรียญ) ในวัดเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี นามว่า “โรงเรียนประถมสมุหประดิษฐ์” เปิดสอนเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๑)

เมื่อยุคพระศีลวิสุทธิดิลก (โต ธมฺมปญฺโญ) ปกครองวัด และในฐานะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองสระบุรี ได้เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานการพัฒนา ทั้งบุคลากร ทั้งถาวรวัตถุ โดยการวางระเบียบแบบแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี ในวัดนี้

- เปิดเรียนนักธรรม พ.ศ. ๒๔๕๘
- เปิดเรียนบาลี พ.ศ.๒๔๗๗

ทั้งนี้ก็ได้ขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมไปยังอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรี ตามลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 16:30
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
วันเสาร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
เบอร์ติดต่อ
0 3633 2731
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ