1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsakaeo001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
หลวงพ่อหยกขาว
ถนนเทศบาล 3 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่ามีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อหยกขาว” เป็นพระพุทธรูปปางโลกธาตุ ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมแห่งธาตุกายสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของโลก หน้าตักกว้าง ๕ เมตร ความสูง ๖ เมตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งแผ่พลังแห่งความเมตตากรุณาและประทานพรแก่ผู้น้อมกาย วาจา ใจ เคารพกราบไหว้ เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดารักษา ๑๖ องค์ หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยมีท้าวสักกเทวราชเป็นจอมเทพในการอภิบาล สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายวิบากกรรมและล้างอาถรรพณ์ให้แก่เหล่าดวงวิญญาณที่รอคอยมานาน ณ ภูมิภาคแห่งเบื้องบูรพานี้ เพื่อแก้ไขดวงชะตาของเมืองสระแก้วซึ่งตั้งขึ้นใหม่ให้มีความสุข สงบและร่มเย็น ให้ผู้คนมีจิตใจสงบสุข อ่อนโยน ใฝ่ใจในธรรมะ มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิต
ลักษณะเด่น
พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาว
ประวัติ
หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่ามีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อหยกขาว” เป็นพระพุทธรูปปางโลกธาตุ ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมแห่งธาตุกายสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของโลก หน้าตักกว้าง 5 เมตร ความสูง 6 เมตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งแผ่พลังแห่งความเมตตากรุณาและประทานพรแก่ผู้น้อมกาย วาจา ใจ เคารพกราบไหว้ เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดารักษา 16 องค์ หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยมีท้าวสักกเทวราชเป็นจอมเทพในการอภิบาล สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายวิบากกรรมและล้างอาถรรพณ์ให้แก่เหล่าดวงวิญญาณที่รอคอยมานาน ณ ภูมิภาคแห่งเบื้องบูรพานี้ เพื่อแก้ไขดวงชะตาของเมืองสระแก้วซึ่งตั้งขึ้นใหม่ให้มีความสุข สงบและร่มเย็น ให้ผู้คนมีจิตใจสงบสุข อ่อนโยน ใฝ่ใจในธรรมะ มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิต สืบเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 อันเป็นวันแห่งการสถาปนาเกพลิตาโพธิวิหารขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ มีผู้ทรงทิพยจักษุญาณได้มาบอกหลวงพ่อพระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระธุดงค์ธรรมดาว่า ให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้สถานที่แห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือคลี่คลายวิบากกรรมของเหล่ามนุษย์และเหล่าดวงวิญญาณต่างภพภูมิเสียก่อนจึงค่อยสร้างวัด หลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของผู้คนจำนวนมากที่จะได้มาปฏิบัติธรรม มาสร้างบารมี และมาพึ่งพิงอาศัย จะเป็นที่ประกาศศาสนาแห่งหนึ่งในยุคต่อไป หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว หลวงพ่อได้แต่เก็บไว้ในใจตามลำพังอยู่ถึง 13 ปี เพื่อบำเพ็ญตบะรอคอยบุญบารมีให้ถึงที่เสียก่อน จึงเริ่มบอกกล่าวให้ผู้คนได้ทราบเมื่อปี 2550 ท่ามกลางแรงบีบคั้นและกระแสกดดันรอบด้าน ดุจดอกบัวที่ยังเพิ่งชำแรกจากเหง้าบัวใต้น้ำ ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเติบโตยืนหยัดโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำได้หรือไม่ เป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีอย่างยิ่งยวดว่าจะสามารถคลี่คลายวิบากกรรมและชะล้างอาถรรพณ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกษัตริย์ขอมโบราณได้หรือไม่ ในที่สุด ก็ได้ปรากฏผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจ บากบั่นฝ่าฟันบำเพ็ญบารมี อย่างสุดกำลัง ในแต่ละบทบาท แต่ละหน้าที่ต่างๆกัน คนละไม้คนละมือมาเป็นทอดๆ จนกระทั่งการสร้างองค์พระ การสร้างแท่นประดิษฐาน การออกแบบตกแต่งจัดภูมิทัศน์โดยรอบ ได้ปรากฏความโดดเด่นเป็นศรีสง่า เป็นบุญตา และซาบซึ้งอิ่มเอิบใจแก่ผู้ที่ได้มาสักการะกราบไว้ ดังได้ประจักษ์แก่สายตาในขณะนี้ หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว ตลอดระยะเวลาสองปีเต็ม นับแต่หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวได้มาประดิษฐาน ณ มณฑลเกพลิตาโพธิวิหารแห่งนี้ ก็ปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า ได้มารับเป็นเจ้าภาพสร้างฐานรอบองค์พระให้เป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาด้วยต้นไม้และดอกไม้อย่างสวยงาม มีเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นสักการะด้วยวัสดุอันดีเลิศ มีเจ้าภาพมาขัดตกแต่งองค์พระให้สดใสผุดผ่อง มีเจ้าภาพสร้างศาลาพุทธศรีอาริยะเมตไตรยเพื่อบังแดดและฝน และมีเจ้าภาพสร้างสระมุจลินท์และสวนหย่อมรอบสระ อันนำความร่มรื่นและชื่นใจแก่ผู้มากราบไหว้หลวงพ่อหยกขาว ที่ได้บุญพร้อมทั้งความเคารพความเลื่อมใสศรัทธาและความเยือกเย็นใจอย่างบริบูรณ์
การอัญเชิญมาสู่ประเทศไทย หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว การอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวจากดินแดนผู้ชนะสิบทิศ เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยทางรถยนต์จากทางตอนเหนือของพม่าลงมาทางใต้ และอัญเชิญมาทางทะเลโดยออกจากท่าเรือแห่งกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 มุ่งสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้รับการต้อนรับด้วยพิธีอัญเชิญขึ้นสู่ฝั่งแผ่นดินประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ในท่ามกลางปาฏิหาริย์มีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ที่กำลังแผดกล้าในเวลาเที่ยงพร้อมทั้งมีฝนตกลงมาพอเป็นน้ำมนต์แล้วก็หายไปเฉพาะบริเวณพิธีอัญเชิญ แล้วเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด เป็นที่อัศจรรย์ใจของผู้ที่อยู่ในพิธีและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของท่าเรือในขณะนั้น จนเป็นที่กล่าวขวัญมาจนทุกวันนี้ วันที่ 9 กันยายน 2553 ในเวลารุ่งอรุณที่บรรยากาศสดใส มีขบวนอัญเชิญอย่างเป็นทางการจากบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง จากตะวันตกสุดของจังหวัดสระแก้ว มาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร มุ่งสู่ทิศตะวันออกในขณะที่พระอาทิตย์กำลังเปล่งรัศมีจากขอบฟ้าอย่างนุ่มนวล เหมือนจะประกาศว่า บัดนี้นิมิตหมายใหม่แห่งความสุข สงบและร่มเย็น ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วิบากกรรมและอาถรรพณ์ทั้งปวงแห่งเบื้องบูรพาทิศได้คลี่คลายแล้ว จนกระทั่งอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวขึ้นสู่แท่นประดิษฐานได้สำเร็จท่ามกลางสักขีพยานของผู้คนทุกหมู่เหล่า เมื่อเวลา 14.19 น.
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถไฟ
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 1-2 ชั่วโมง
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• นมัสการศาสนสถาน / บูรพาจารย์ / ขอพร

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ