26 °
ท้องฟ้าแจ่มใส
1 / 22
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ชุมชนบ้านบางพลับ
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
ชุมชนบ้านบางพลับ
ม.4 ตำบลพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ชุมชนประกอบอาชีพทำการเกษตรผสมผสาน ทำสวนแบบยกร่องโดยใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง เช่นปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ปลูกลิ้นจี่พันธ์ค่อมลำเจียก ปลูกมะพร้าวอ่อน ปลูกกล้วย ปลูกมะม่วง ทำน้ำตาลมะพร้าว ทำเกษตรแบบธรรมชาติดั้งเดิมไม่ใช้สารเคมีทำให้ชีวิตปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมดี เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาช้านาน จนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองดีเด่น ชุมชนเข้มแข็งเขียวขจีดีเด่น และยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึง 5 สมัยติดต่อกัน

โปรแกรมการท่องเที่ยว
ปั่นจักรยานชมสวนส้มโอ สวนมะพร้าว
การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว
การดูแลรักษาส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
การท่องเที่ยวชมฐานเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ การเผาถ่านผลไม้/น้ำส้มควันไม้ การทำผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ (บอระเพ็ด พริก มะนาว มะละกอ) การทำขนมไทยโบราณ การทำไข่เค็มดินจอมปลวก การทำว่าวจุฬา การทำซออู้ เป็นต้น

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
ตลาดน้ำอัมพวา ระยะทาง 2.5 กม.
-อุทยาน ร.2 ระยะทาง 2.5 กม.
- ตลาดน้ำบางน้อย ระยะทาง 3 กม.

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
น้ำตาลมะพร้าวปลอดสารพิษ
 - ส้มโอปลอดสารพิษ
 - ผลไม้แช่อิ่มปลอดสารพิษ
 - น้ำส้มควันไม้และถ่านจากผลไม้
 - ผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ (บอระเพ็ด พริก มะนาว มะละกอ)
 - ว่าวจุฬา ซออู้ เป็นต้น
ลักษณะเด่น
ชุมชนบ้านบางพลับมีวิถีชีวิตที่เน้นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตเน้นหลักคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ มีศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้สนใจได้มาศึกษาหาความรู้
ประวัติ
ชุมชนบ้านบางพลับ เป็นหนึ่งในจำนวน 8 หมู่บ้านของตำบลบางพรม ซึ่งมีที่มาจากคำว่า “บาง” หมายถึง ถิ่นที่อยู่ คำว่า “พรม” หมายถึง พื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะทำการเกษตร ชุมชนบางพรมนับว่าเป็นเมือง 3 น้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พื้นดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ชมพู่ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน และปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้การปลูกส้มโอไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผักผลไม้ แช่อิ่ม ชมและชิมผลไม้สดๆ จากสวน นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเป็นผู้นำในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ และเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันอังคาร
ท้องฟ้าแจ่มใส
27 ℃
10/12
อ.
27 ° 13 °
11/12
พ.
27 ° 13 °
12/12
พฤ.
27 ° 13 °
13/12
ศ.
28 ° 13 °
14/12
ส.
29 ° 13 °
15/12
อา.
30 ° 15 °
16/12
จ.
30 ° 16 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ควรโทรจองล่วงหน้า
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายคิดเป็นฐานกิจกรรมกลุ่มไม่เกิน 100 คน ค่าใช้จ่ายฐานละ 600 บาท กลุ่ม100 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายฐานละ 1,000 บาท
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: เที่ยวได้ทั้งวัน
• ที่จอดรถ
: 10
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
โฮมสเตย์
สุขา
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• ถังดับเพลิง
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ม.4 ตำบลพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
เบอร์ติดต่อ
034761985
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ