1 / 33
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ถนนวังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
พระราชวังจันทร์ เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพและประทับเมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช ซึ่งขณะนั้นเมืองพิษณุโลก
มีฐานะเป็นเมืองสำคัญในการรักษาอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2537
ลักษณะเด่น
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นศาลาทรงไทยตรีมุขคอนกรีตเสริมเหล็ก กรมศิลปากร สร้างเสร็จเมื่อ
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระอิริยาบถประทับ
นั่งหลั่งทักษิโณทกจากพระสุวรรณภิงคาร ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแคลง พ.ศ. 2127 เป็นพระองค์แรกของ
ประเทศไทย สถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกและประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน
- ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ ภายในจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
เมืองพิษณุโลก พระราชวังจันทร์และการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วัดวิหารทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคต-
ทศพลญาณบพิตร สูง 21 ศอก 14 นิ้ว หล่อด้วยสำริด ที่มีหลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 3 ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานในวิหารวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และเมื่อ พ.ศ. 2555 กรมศิลปากร
ได้หล่อพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลอง ขนาดสูง 10.52 เมตร หล่อด้วยปูน มาประดิษฐาน
ไว้ในวัดวิหารทองตามเดิม สันนิษฐานว่า วัดวิหารทองน่าจะสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 -21
- วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ทศตะวันตกเฉียงใต้ นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ สันนิษฐานว่าวัดศรีสุคต น่าจะเป็นวัด
ที่มีอยู่ก่อนการสร้างพระราชวังจันทร์ กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
- วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ ตำแหน่งของวัดขนานไปกับ
วัดศรีสุคตไปทางทิศใต้ประมาณ 65 เมตร กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
- สระสองห้อง เป็นสระน้ำโบราณคู่เมืองพิษณุโลก หลักฐานจากการขุดค้นบริเวณสระสองห้อง พบโบราณวัตถุ
สมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าบริเวณสระสองห้อง เป็นพื้นที่พระราชอุทยานที่สัมพันธ์กับพระราชวังจันทร์สมัยแรก
จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 23
ประวัติ
พระราชวังจันทร์ มีหลักฐานการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม 3 สมัย คือ
- พระราชวังจันทร์สมัยแรก กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 หรืออยู่ในช่วยสุโขทัยตอนปลาย -
อยุธยาตอนต้น
- พระราชวังจันทร์สมัยที่สอง กำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เป็นช่วงเวลาที่มีการอยู่อาศัยใน
พระราชวังจันทร์อย่างยาวนานที่สุด
- พระราชวังจันทร์สมัยที่สาม โบราณสถานสมัยที่สาม (สมัยสุดท้าย) กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 - 23
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 16:00
วันอังคาร
: 09:00 - 16:00
วันพุธ
: 09:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 16:00
วันศุกร์
: 09:00 - 16:00
วันเสาร์
: 09:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : หยุดทุกวันจันทร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
มีบริการรถเข็น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ถนนวังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ
0 5524 7304 - 5
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ