1 / 1
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สทกจ.เชียงราย ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพะเยา
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านบัว
229 หมู่ 4 ซอย- ถนน- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบ้านบัวอยู่ในเขตตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจ.พะเยาเป็นจุดศูนย์กลางรับรองนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแหล่งฐานเรียนรู้ให้ได้ศึกษาจุดเด่นของบ้านบัวคือป่าไผ่มีการแปรรูปไผ่เป็นจักสานมีเข่ง สุ่มไก่ที่ขึ้นชื่อและมีการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ข้าวอินทรีย์ก็โด่งดังได้รับรางวัลมากมาย มีโรงแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์รวมถึงได้ต่อยอดข้าวอินทรีย์มาแปรรูปเป็นสบู่น้ำนมข้าว ลิปบาล์ม มีการใช้แกลบจากโรงสีซึ่งถือเป็นขยะแต่สามารถนำมาทำเตาแกลบชีวมวลประหยัดพลังงานมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และเรียนรู้นะคะ
ลักษณะเด่น
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความโดดเด่นในเรื่องไม้ไผ่การจักรสาน มีการทำนาข้าวอินทรีย์
ประวัติ
บ้านบัวได้ส่งผลงานประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาดูงาน
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : คิดเป็นคณะจำนวนไม่เกิน20คนราคา 3000บาทจำนวน20คนขึ้นไปไม่เกิน100คนราคา5000บาทเกิน100คนคิดเพิ่มคนละ10บาท
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: ทุกวัน08.00-17.00น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• น้ำบาดาล
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ท่องเที่ยวสวนเกษตร
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
229 หมู่ 4 ซอย- ถนน- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
เบอร์ติดต่อ
0897758369
อีเมล
panyadee.03@gmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ